Pytagoriáda 2018/19

Okresné kolo

Našu školu reprezentovali:

3. ročník: Barica PLAVCOVÁ - úspešná riešiteľka, získala 21 bodov (14 + 7) a obsadila 16. miesto

5. ročník: Veronika PAVLECHOVÁ - úspešná riešiteľka, získala 18 bodov (13 + 5) a obsadila 13. miesto

6. ročník: Róbert Kollár

7. ročník: Bohdan MUDRYK - úspešný riešiteľ, získal 16 bodov (11 + 5) a obsadil 17. miesto

8. ročník: Šimon Bolemant

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!


Školské kolo

V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády.

Z 3. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 5 žiakov a úspešno sa stala nasledovná žiačka:

 • Barica PLAVCOVÁ získala spolu 17 bodov (11 úlohy + 6 čas)

Zo 4. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 11 žiakov, ale úspešného riešiteľa nemáme.

Z 5. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 13 žiakov a úspešnými sa stali nasledovní žiaci:

 • Veronika PAVLECHOVÁ získala spolu 18 bodov (14 úlohy + 4 čas)
 • Miriam JIRÍČKOVÁ získala spolu 18 bodov (11 úlohy + 7 čas)
 • Vierka RUMANOVÁ získala spolu 17 bodov (13 úlohy + 4 čas)
 • Viktor HOLBOJ získal spolu 16 bodov (10 úlohy + 6 čas)
 • Adam JURČINA získal spolu 16 bodov (10 úlohy + 6 čas)
 • Sofia KOCSISOVÁ získala spolu 14 bodov (11 úlohy + 3 čas)
 • Tamara ĎURÍKOVÁ získala spolu 14 bodov (10 úlohy + 4 čas)
 • Zina ANDRUŠKÓ získala spolu 14 bodov (10 úlohy + 4 čas)
 • Sofia HORŇÁČKOVÁ získala spolu 13 bodov (12 úlohy + 1 čas)

Zo 6. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 10 žiakov a úspešnými sa stali nasledovní žiaci:

 • Robert KOLLÁR získal spolu 18 bodov (11 úlohy + 7 čas)
 • Samuel PLAVEC získal spolu 12 bodov (12 úlohy + 0 čas)

Zo 7. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 9 žiakov a úspešným sa stal nasledovný žiak:

 • Bohdan MUDRYK získal spolu 16 bodov (11 úlohy + 5 čas)

Z 8. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 10 žiakov a úspešnými sa stali nasledovní žiaci:

 • Šimon BOLEMANT získal spolu 22 bodov (13 úlohy + 9 čas)
 • Petra PAVLECHOVÁ získala spolu 10 bodov (10 úlohy + 0 čas)

Úspešným žiakom gratulujeme a držíme im palce v okresnom kole.