Pytagoriáda 2019/20

Školské kolo

V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády.

Z 3. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 11 žiakov a úspešnými sa stali nasledovní žiaci:

 • Sebastián NAGY získal spolu 21 bodov (10 úlohy + 11 čas)
 • Matúš MADARÁSZ získal spolu 12 bodov (10 úlohy + 2 čas)

Z 4. ročníka sa na súťaži zúčastnili 2 žiačky a úspešnou sa stala nasledovná žiačka:

 • Barica PLAVCOVÁ získala spolu 20 bodov (13 úlohy + 7 čas)

Zo 5. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 15 žiakov, ale úspešného riešiteľa nemáme.

Zo 6. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 10 žiakov a úspešnými sa stali nasledovní žiaci:

 • Viktor HOLBOJ získal spolu 18 bodov (14 úlohy + 4 čas)
 • Veronika PAVLECHOVÁ získala spolu 16 bodov (12 úlohy + 4 čas)
 • Sofia HORŇÁČKOVÁ získala spolu 15 bodov (12 úlohy + 3 čas)
 • Tamara ĎURÍKOVÁ získala spolu 15 bodov (11 úlohy + 4 čas)
 • Bianka ČERVENÁ získala spolu 15 bodov (11 úlohy + 4 čas)
 • Dávid TÓTH získal spolu 14 bodov (11 úlohy + 3 čas)
 • Liliana TAKÁCSOVÁ získala spolu 14 bodov (10 úlohy + 4 čas)
 • Miriam JIRÍČKOVÁ získala spolu 14 bodov (10 úlohy + 4 čas)

Zo 7. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 11 žiakov a úspešným sa stal nasledovný žiak:

 • Samuel PLAVEC získal spolu 13 bodov (10 úlohy + 3 čas)

Zo 8. ročníka sa na súťaži zúčastnilo 8 žiakov a úspešného riešiteľa nemáme.

Úspešným žiakom gratulujeme a držíme im palce v okresnom kole.