Výtvarný krúžok - Výtvarná súťaž Z. Dônčovej, Nitra 2013