Výtvarný krúžok - Dunajský majster umenia, 1. miesto v celoslovenskom kole