Výtvarný krúžok - Farebný svet, celoslovenská výtvarná súťaž