Výučba v domácom prostredí

Nezvyčajné situácie si vyžadujú nezvyčajné riešenia. Ako ale zvládnuť dva týždne s deťmi doma bez školy?

  1. Vytvorte si spolu s deťmi režim dňa. Odporúčajú ho aj odborníci. Aby sa deti cítili bezpečne, mali by aktivity, ktoré robia, prebiehať čo najrutinnejšie. Nech teda robia to, na čo sú zvyknuté, samozrejme s ohľadom na zdravie. Nech sa učia, robia si úlohy, chodia do prírody, aby sa prirodzenejšie dokázali vrátiť do školského prostredia. Nie je potrebné, aby bol režim presne načasovaný. Zohľadňujte pri tom aj svoje povinnosti. Umožnite deťom pracovať vlastným tempom a nechajte im priestor na voľnú hru, sledovanie televízie, atď.
  2. Rozprávajte sa spolu. Využite tento spoločne strávený čas na rozhovory, ktoré možno v bežných dňoch nestíhate.
  3. Doma žijeme praktický život. Zapojte do neho aj deti. Spoločné varenie, pečenie, upratovanie, tvorenie, práca v záhrade môžu byť zábavné, náučné a zbližujúce.
  4. Choďte von do prírody (nie medzi ľudí). Čerstvý vzduch a pohyb dokáže s naším telom a funkciou mozgu spraviť zázraky a blahodarne pôsobí aj na našu psychiku.
  5. Čítajte, hrajte spoločenské hry, tancujte, proste sa spolu bavte a doprajte si aj potrebnú dávku súkromia.

Nie je naším cieľom, aby ste v nadchádzajúcich dňoch plne nahradili učiteľov a príliš tlačili na deti. Buďte ich sprievodcami a našou predĺženou rukou počas prerušeného vyučovania v škole. Učitelia budú deťom zadávať úlohy prostredníctvom Edupage a Bezkriedy. Ak si s niečím nedokážete poradiť, neváhajte ich osloviť prostredníctvom emailu (všetky emailové adresy sú uvedené na web stránke školy www.rozmarinkakn.sk).

Ďakujeme vám milí rodičia, za pomoc a podporu, ktorú poskytujete nám a vašim deťom. Veríme, že aj vďaka tomu bude návrat do školy pre každého príjemný.

V prípade, že by vaše deti mali zvýšený apetít po vzdelávaní, odporúčame nasledujúce vzdelávacie portály:

1. - 4. ročník

moj.kozmix.sk/ - portál pre všetky predmety, registrujte sa/prihláste sa do portálu a zadajte aktivačný kód: skolazdomu
www.vcielka.online - zamerané na techniku čítania, fonológiu, hry, písanie a čitateľskú gramotnosť. Je potrebné sa registrovať a po vyplnení registračného formulára zadať promo kód: ucimesadoma (stránka dokáže zdiagnostikovať čitateľskú úroveň dieťaťa a odporučí cvičenia, prípadne ich obtiažnosť, preto odporúčame aj pre deti so ŠVVP)

5. - 9. ročník

lepsiageografia.sk - portál pre geografiu, po otvorení stránky si kliknite na "Materiály na výučbu" a môžete si vybrať z mnohých aktivít
www.geograf.in/sk/ - geografia
www.fenomenysveta.sk - portál pre všetky predmety, registrujte sa a potom sa prihláste do portálu a zadajte aktivačný kód: skolazdomu
www.bestenglish.sk/fraza-tyzdna/ - angličtina, rôzne frázy
youtube.com - kanál Dejepis Inak
youtube.com - kanál B-akadémia.sk - Matematika

Všetky vekové kategórie

www.matika.in/sk/ - matematika
www.zlatka.in/sk/ - finančná gramotnosť
www.gramar.in/sk/ - gramatika
www.alfbook.sk - všetky predmety, po otvorení stránky zadajte kód: ucimesadoma
www.viemeposlovensky.sk - slovenský jazyk
www.viemematiku.sk - matematika, logika
www.viemepoanglicky.sk/prehled-temat - anglický jazyk
www.viemeponemecky.sk - nemecký jazyk
www.viemeprogramovat.sk - programovanie
studio.code.org/courses - Uč sa informatiku (programovanie) - pre vytvorenie účtu píšte na mail jiricek(a)rozmarinkakn.sk
svetlopodperinou.sk - rôzne príbehy pre deti vychádzajúcich zo životov reálnych ľudí, prostredníctvom ktorých si deti uvedomia, že môžu byť tým, čím chcú, ak budú chcieť. Za každým príbehom sú otázky na diskusiu a zamyslenie.

Ak vaše deti nemajú problém s češtinou, tak odporúčame: