Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Ponuka pracovného miesta

Do našej školičky,
medzi šikovných učiteľov a detičky,
hľadáme učiteľa/učiteľku pre prvý stupeň ZŠ.
Kto to bude?

Kontakt: 0915 799 373 / skola(a)rozmarinkakn . sk


Žihadielko pozýva


Oznámenie

Milí rodičia,
na základe Uznesenia vlády SR č. 229 s účinnosťou od 03.05.2021 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200 s účinnosťou od 03.05.2021 si vás touto cestou dovoľujeme informovať o nových podmienkach vstupu žiakov do školy.

Okres Komárno sa od 03.05. 2021 bude nachádzať v "ružovej zóne" Covid školského automatu, čo znamená 1. stupeň varovania. Preto podmienkou vstupu do školy zostáva už len potvrdenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka. To znamená, že v pondelok 03.05.2021 sa žiaci ani rodičia nebudú preukazovať negatívnym výsledkom testu (platí rovnako pre žiakov ročníkov 1. – 9.).

Aktualizované tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti" si môžete stiahnuť alebo vyplniť elektronicky na Edupage. V prípade potreby bude vytlačené tlačivo k dispozícii aj pri hlavnom vchode školy. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

Žiaci a zákonní zástupcovia 9. ročníka, ktorí budú mať prijímacie skúšky na stredné školy, nebudú v našom okrese potrebovať potvrdenie o negatívnom výsledku testovania na ochorenie COVID-19. Žiakom, ktorí pôjdu na prijímacie skúšky mimo okresu Komárno, odporúčame overiť si farbu okresu, v ktorom budú prijímacie skúšky robiť, prípadne sa informovať priamo v škole, ktorú navštívia. Ak sa škola nachádza v bordovom okrese, žiak sa bude musieť preukázať:

 1. negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní, alebo
 2. negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo
 3. má výnimku z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva)

V nadväznosti na vyššie uvedené podmienky, sa víkendová možnosť testovania v škole ruší a rovnako je zrušené plánované samostatné odberné miesto pre žiakov pripravujúcich sa na prijímacie skúšky. V prípade potreby je možnosť využiť na individuálne testovanie odberné miesta, ktoré Mesto Komárno zabezpečí v nedeľu 02.05.2021 od 8:00 do 19:00:

 1. Stredná odborná škola obchodu a služieb, ul. Budovateľská 32
 2. Športová hala, Športová 1
 3. Dom Matice slovenskej, M.R.Štefánika 6
 4. Kultúrny dom Kava (do 13:00)
 5. Futbalový štadión Nová Stráž

Letná škola Rozmarínky

Prihlášky na stiahnutie


Poďakovanie

Zápis do prvého ročníka je úspešne za nami. Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru a pre našich budúcich žiačikov máme odkaz od prváčky Rebeky.


Návrat žiakov do školy

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa obnovuje školské vyučovanie nasledovne:

 • od 19.4.2021 pre žiakov ročníkov 8. a 9. (žiaci 5., 6. a 7. ročníka budú mať naďalej zabezpečené dištančné vzdelávanie s upraveným rozvrhom)
 • od 26.4.2021 pre žiakov ročníkov 5., 6. a 7.

Prezenčné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa je podmienené testovaním žiaka na ochorenie COVID – 19 a aspoň jedného jeho zákonného zástupcu. Od testovania sú oslobodení všetci, ktorí spadajú pod výnimku 187. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 19.4.2021 a vedia nárok na výnimku preukázať.

Pri nástupe žiakov do školy je potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu poskytnúť výsledok negatívneho testu žiaka a zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní, alebo doklad, potvrdenie o výnimke testovania (napr. potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19,...). Vyhlásenie o bezinfekčnosti môžete aj spolu s prílohami zasielať tiež prostredníctvom Edupage. Postup nájdete vo videu.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti sa odovzdáva pri prvom nástupe do školy a zároveň v prípade, že žiak chýbal v škole viac ako dva dni. Výsledok negatívneho testu žiaka a zákonného zástupcu, prípadne potvrdenie o výnimke testovania je potrebné poskytnúť k nahliadnutiu každý pondelok.

Žiaci budú mať v prvých týždňoch prispôsobené rozvrhy k adaptačnému a poadaptačnému obdobiu. V prvých dňoch budeme klásť veľký dôraz na socializačným aktivitám s cieľom, aby sme dokázali zabezpečiť plynulý prechod z dištančného vzdelávanie na vzdelávanie prezenčné a vytvárali bezpečné prostredie bez stresovej záťaže.


Vedecký jarmok onlinePredmetové olympiády

Počas februára sa spustili okresné kolá predmetových olympiád. Sme hrdí na našich žiakov a ich učiteľov, ktorí sa aj napriek nepriaznivej situácii nevzdali a pustili sa do práce. Gratulujeme všetkým k úspechu, veľmi si ich prácu ceníme.
Žiakov pripravovali: Mgr. Eva Szabóová, Mgr. Jarmila Ďurčová a PaedDr. Marek Tóth

      

Poďakovanie

A opäť je to športová činnosť detí a mládeže, ktorú gd-Team podporil v Športovom klube FLORBALO, ktorý pôsobí v rámci Základnej školy Rozmarínová ul. 1 v Komárne.

Ďakujeme gd-Team za sponzorstvo pre náš ŠK Florbalo.


Ukončili sme 1. polrok

Máme za sebou prvý polrok. Ukončený bol netradične a to z viacerých aspektov.
 1. Žiaci si polročné hodnotenie žiaľ nemohli prevziať osobne a tak im bolo zasielané cez Edupage.
 2. Polročné hodnotenie na Rozmarínke pozostávalo z dvoch častí. Tak ako na celom Slovensku, aj naši žiaci dostali Výpis slovného hodnotenia (klasifikácie).
  A tou druhou časťou, pridanou hodnotou, bol Hodnotiaci list. K jeho vytvoreniu nás inšpirovala Základní škola a mateřská škola Chraštice. Hodnotiaci list pozostával zo sebahodnotenia žiaka, hodnotenia rodiča a hodnotenia učiteľa. Všetky Rozmarínčatá takouto formou dostali záverečnú slovnú spätnú väzbu, ktorá ich dokáže povzbudivo motivovať k ďalšiemu pokroku.
Touto cestou ďakujeme učiteľom za ich prácu a rodičom za pomoc a spoluprácu. Aj táto doba nám ukázala, že naše svety sú prepojené viac, ako sme si možno doteraz uvedomovali. Vzájomne si nazeráme do obývačiek so spoločným cieľom, ktorým je spokojnosť a rast každého jedného dieťaťa. A tak všetci spolu rastieme.

Kapitoly z dejín mesta Komárno – on-line kvíz

Rozmarínka opäť bodovala!

Aj tento rok sa naši deviataci zúčastnili súťažného kvízu "História Komárna vzdialená i blízka", ktorý mimoriadne prebiehal on-line formou prostredníctvom webovej stránky Regionálneho osvetového strediska v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom. Tému Kapitoly z dejín mesta Komárno zvládol náš tím bravúrne a obsadil 1. miesto!

Srdečne teda blahoželáme členom tímu Martinke Illášovej, Dáške Koprdovej a Palimu Spišiakovi, ale aj Adamovi Csernyanszkému, ktorý družstvo dopĺňal ako náhradník.


Fungovanie školského psychológa v čase dištančného vzdelávania

Koronavírus, alebo COVID-19, je teraz hlavným problémom v celej Európe. Momentálny stav nenaznačuje ukončenie núdzového a zároveň krízového stavu, a naďalej nebude možné zabezpečiť štandardnú starostlivosť a osobné poradenstvo pre intaktné deti a žiakov so ŠVVP.

...čítať ďalej


Pomoc rodičom

Milí rodičia,

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojom webovom sídle vudpap.sk viaceré metodické materiály, ktoré sú určené učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom. Niektoré z nich vám ponúkame aj na našej webovej stránke k nahliadnutiu.


Učíme sa doma

Nezvyčajné situácie si vyžadujú nezvyčajné riešenia. Ako ale zvládnuť dva týždne s deťmi doma bez školy?

Nie je naším cieľom, aby ste v nadchádzajúcich dňoch plne nahradili učiteľov a príliš tlačili na deti. Buďte ich sprievodcami a našou predĺženou rukou počas prerušeného vyučovania v škole. Učitelia budú deťom zadávať úlohy prostredníctvom Edupage a Bezkriedy. Ak si s niečím nedokážete poradiť, neváhajte ich osloviť prostredníctvom emailu (všetky emailové adresy sú uvedené na web stránke školy www.rozmarinkakn.sk).

Prirpravili sme pre vás mnoho odkazov na výučbové stránky na internete ...čítať ďalej


Prírodné vedy na Rozmarínke v Komárne deti fascinujú


Týždeň vedy a techniky na Rozmarínke