Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Ponuka práce - Vedúci školskej jedálne

Miesto výkonu práce: Základná škola Rozmarínová 1, Komárno
Rozsah úväzku: 100%
Termín nástupu: 2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 27.8.2024
Požiadavky na vzdelanie zamestnanca:
min. úplné stredné odborné s maturitou, výhodou je oblasť stravovania alebo ekonomické
prax vo vedúcej pozícii vítaná (uprednostňuje sa prax v školskom stravovaní)
organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita,samostatnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť
komunikačné zručnosti
znalosť príslušnej legislatívy
zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania, bezúhonnosť
Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Jiríček
Tel.: 0905 963 047
E-mail: skola@rozmarinkakn.sk

V Komárne, 24. júna 2024

Link na ponuku

Ponuka práce - Učiteľ/ka ZŠ - Matematika

Miesto výkonu práce: Základná škola Rozmarínová 1, Komárno
Rozsah úväzku: 100%
Termín nástupu: 2.9.2025
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 14.6.2025
Požiadavky na vzdelanie zamestnanca: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Jiríček
Tel.: 0905 963 047
E-mail: skola@rozmarinkakn.sk

V Komárne, 2. mája 2024

Zber papiera

Zber papiera sa uskutočnil na školskom dvore v termíne 16.5.-17.5.2024. Aj napriek nie ideálnemu počasiu sa nám podarilo nazbierať 9 981 kg papiera. Získanú finančnú odmenu sme rozdelili každej triede podľa počtu vyzbieraných kilogramov.
Ďakujeme všetkým za podporu a spoluprácu.

Zápis do prvého ročníka


Vianočná akadémia Rozmarínky 2023

Vianoce, to vzácne obdobie, nám opäť klope na dvere a svojou jedinečnosťou sa vnára každoročne do našich sŕdc. Aj tento rok otvorili žiaci našej školy bránu tomuto sviatku. Dňa 14. 12. 2023 sa v Dome Matice slovenskej v Komárne konala Vianočná akadémia Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne. Prostredníctvom tematického programu dokázali všetci účinkujúci navodiť tú pravú a neopakovateľnú vianočnú atmosféru...

Ak vás akcia zaujala, čítajte ďalej...

Stolný futbal na Rozmarínke

Základná škola na Rozmarínovej ulici v Komárne mohla vďaka poskytnutej finančnej dotácii účelového fondu primátora z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú výchovu a šport zlepšiť podmienky pre aktívny oddych svojich žiakoch. Priestory oddychových zón, ktoré sú na škole veľmi obľúbené, boli doplnené stolným futbalom. Táto zaujímavá aktivita oslovila žiakov na prvom i druhom poschodí. Žiaci dostali takýmto spôsobom priestor nielen na osobnú psychohygienu v rámci prestávok, ale vďaka nastaveným pravidlám sú aj vedení k rešpektovaniu potrieb spoluhráčov.

Forma a realizácia tejto hernej aktivity v plnej miere posúva do popredia jej oddychový a preventívny zámer. Žiaci majú vytvorené podmienky na zmysluplné trávenie času, trénujú si postreh, fér play a v neposlednom rade prirodzene upevňujú kolektívne cítenie.

Výsledky súťaže iBobor 2023

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras-Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

V tomto školskom roku sa súťaž konala v týždni od 6. - 10. novembra 2023. Do súťaže sa prihlásilo 32 žiakov. Súťaž porebiehala v škole v učebni informatiky.

Ak chcete spoznať úspešných žiakov, čítajte ďalej...

Jesenný deň zdravia 2023

Dňa 13. 10. 2023 sa žiaci Rozmarínky opäť presunuli na Klapkovo námestie v Komárne, aby si rozšírili a prezentovali svoje environmentálne povedomie a zdravý životný štýl. Sme veľmi radi, že po dlhej dobe, kedy hromadné podujatia neprichádzali do úvahy, sme mali možnosť túto akciu obnoviť a presunúť sa do širšieho priestoru mesta. Minulý rok sa šírilo povedomie zdravého životného štýlu v priestoroch našej školy.

Ak vás akcia zaujala, čítajte ďalej...

Začiatok školského roka 2023/24

Nový školský rok 2023/24 sme slávnostne otvorili v pondelok 4. septembra 2023 o 8.30 hod. na školskom dvore.
Rozmarínka opäť otvorila svoje brány, aby po letných prázdninách budova ožila detskýcm džavotom a smiechom.

Ponuka práce
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - Matematika, Informatika, Geografia, Fyzika a Technika

Miesto výkonu práce: Základná škola Rozmarínová 1, Komárno
Rozsah úväzku: 100%
Termín nástupu: 1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 24.5.2024
Rozsah úväzku: 100%
Požiadavky na vzdelanie zamestnanca: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Jiríček
Tel.: 0905 963 047
E-mail: skola@rozmarinkakn.sk

V Komárne, 28. novembra 2023

RozmarinCUP

RozmarinCup je tradičná florbalová súťaž o pohár primátora mesta, ktorú každoročne organizuje Základná škola Rozmarínová v rámci Komárňanských dní. Tento rok sa uskutočnil už 7. ročník RozmarinCupu, na ktorom sa zúčastnilo 6 škôl z Komárna: ZŠ Rozmarínová, ZŠ Komenského, ZŠ Pohraničná, ZŠ Ul. práce, ZŠ Eötvösa a Gymnázium Ľ. J. Šuleka. Tímy zúčastnených škôl pozostávali zo žiakov 7. - 9. ročníkov a mohli v nich hrať aj dievčatá. Hralo sa systémom každý s každým, takže si hráči užili niekoľko zápasov, pri ktorých mohli predviesť svoje florbalové zručnosti a vychutnať si hru na veľkom ihrisku predpísaných rozmerov, ktoré nemajú k dispozícii každý deň. Atmosféra v športovej hale bola výborná a jednotlivé tímy nám ukázali hru, za ktorou bolo vidieť systematickú prípravu, nadšenie z pohybu a súťaživosť. Turnaj vyhral tím zo ZŠ Pohraničná, 2. miesto si odniesla ZŠ Komenského a bronzová medaila patrí ZŠ Rozmarínová.

Ďakujeme mestu Komárno za finančnú dotáciu z fondu na telesnú kultúru a šport, vďaka ktorej sme aj tento rok mohli usporiadať turnaj a prebudiť v deťoch nadšenie z florbalu.

Pár fotografií z akcie: na webe.

Zápis do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníka je úspešne za nami! Prežili sme tri dni plné stretnutí a zážitkov. Zapísali sme 45 predškolákov.
Na prváčikov sa tešíme v SEPTEMBRI 2023!
Rodičom ďakujeme za prejavenú dôveru.

Čerstvé hlavičky

Milí rodičia,
prihlásili sme našu školu do 5. ročníka Čerstvé hlavičky, kde sa dá vyhrať čerstvé ovocie a zelenina pre deti v období celého školského roka 2023/2024. Podmienkou nie je nákup v obchodnej sieti Kaufland, iba denné hlasovanie od 20.04.2023 do 31.05.2023. Veríme, že nás podporíte a pomôžete nám získať čerstvé ovocie resp. čerstvú zeleninu pre naše deti.

Ak chcete podporiť ROZMARÍNKU, prosíme 🙏, zaregistrujte sa na webstránke www.cerstvehlavicky.sk a každý deň hlasujte. Hlasovať je možné každý deň 2x – 1x za školu a 1x za škôlku.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Upozornenie: Rozhodujúcim pre poskytovanie dotácie nie je plnenie povinnej školskej dochádzky, vek dieťaťa, ale druh navštevovanej školy. Dotáciu je možné poskytovať len na dieťa navštevujúce materskú školu alebo základnú školu. Neposkytuje sa študentovi strednej školy. Gymnázium, či už ako štvorročný, päťročný alebo osemročný vzdelávací program je v zmysle školského zákona zaradené v rámci siete škôl a školských zariadení medzi stredné školy.

Od 1. mája 2023 bude môcť byť dotácia na stravu poskytovaná na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a základnú školu. Cieľom zmeny právnej úpravy je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku mali počas výchovy a vzdelávania v školskom zariadení adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom a tiež sa znížili náklady rodín spojené s poplatkami za stravovanie ich detí v školskom zariadení. Zároveň sa nebude prihliadať ani na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

Výmena okien dokončená

Vďaka veľkému nasadeniu firmy Anaplast SK s.r.o. sa nám v rýchlom čase podarilo zrealizovať kompletnú výmenu starých okiien na buove základnej školy. Investícia n aodstráneneie havarijného stavu v celkovej hodnote 146 953,20 € sa podarila vďaka dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré na realizáciu projektu prispelo sumou 100 000 €. Vďaka patrí aj Mestskému zastupiteľstvu v Komárne, ktoré nás podporilo sumou 15 000 €. Aj vďaka nim budú naše deti tráviť čas v estetickejšom a najmä teplejšom prostredí. Ďakujeme!

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.


Ekobúk

Milí rodičia,
od 2. marca 2023 sa začína nová vernostná akcia EKOBÚK, ktorá je už tradične spojená s atraktívnou súťažou pre 1. stupeň základných škôl o skvelé a užitočné ceny.
AKO SÚŤAŽIŤ?
V každom balíčku, ktorý získate v Kauflande za nákup, nájdete 5 nálepiek do knižky a 1 súťažný kód. S týmto kódom sa môžete zapojiť do súťaže na stránke www.ekobuk.sk. Do súťažného okienka naťukáte alebo naskenujete kód a takto jednoducho pošlete hlas našej škole. Ak svoj hlas neviete zadať, kartičku s kódom môžete odovzdať triednej učiteľke / triednemu učiteľovi. Čím viac kódov spoločne pošleme, tým je vyššia šanca vyhrať.
Do súťaže sa môžete zapojiť v termíne od 2. 3. do 26. 4. 2023. Školy s najvyšším počtom hlasov môžu získať tieto výhry:

  • poukážka na nákup altánka v hodnote 3 000 €
  • interaktívna tabuľa s projektorom
  • 4 ks záhradných stolov s lavicami
Ďakujeme vám za podporu!


Návšteva zimného štadióna

Napriek zrušeným polročným prázdninám žiaci 2.stupňa svoju odmenu za usilovnú prácu v 1.polroku dostali. V utorok 24.1. sa vybrali na klzisko, kde strávili prijemné slnečné športové doobedie. Skúsení korčuliari i úplní začiatočníci si ľad užili naplno.
Fyzicky unavení, ale s "dobitými baterkami" sa vrháme do 2.polroku.

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.


Nadácia Volkswagen Slovakia

V rámci podpory technického vzdelávania, prostredníctvom projektu Technizácia Slovenska, Nadácia Volkswagen Slovakia prerozdeľovala vyradenú informačnú techniku na vzdelávacie účely v prospech škôl, neziskových organizácií a iných združení.
Vďaka prihláseniu sa do programu sme získali pre školu 5 kusov notebookov, ktoré budú slúžiť v novobudovanej miestnosti IKT. Zatiaľ si žiaci 5.B odskúšali prácu v skupinkách pri notebookoch. Ako poďakovanie nadácii, mali za úlohu nakresliť logo automobilky Volkswagen.

V našej škole si nájde každá výpočtová technika svoje uplatnenie. Ďakujeme!

                 

Kancelária školskej jedálne

Oznamujeme Vám, že kancelária školskej jedálne bude mať úradné hodiny aj v hlavnej budove školy. Denne v čase od 7.30 - 8.00 hod a 12.00-13.00 hod. môžu rodičia a žiaci osobne navštíviť administratívnu pracovníčku p. Gendiarovú, ktorá im ochotne odpovie na otázky týkajúce sa platieb. Žiaci ju môžu osloviť aj v prípade zabudnutého čipu a na základe overenia objednanej stravy na príslušný deň, dostanú náhradný lístok, ktorým sa preukážu pri výdaji stravy.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.


Jesenný deň zdravia 2022

Dňa 24.10.2022 sa na pôde ZŠ Rozmarínová v Komárne konal opätovne Jesenný deň zdravia. Sme veľmi radi, že po dlhej dobe, kedy hromadné podujatia neprichádzali do úvahy, sme mali možnosť túto akciu obnoviť. Potreba propagácie zdravého životného štýlu sa urgentne tlačí do povedomia nielen vplyvom sychravého jesenného počasia, ale aj životným štýlom, ktorý je v mnohých prípadoch nevyhovujúci.

Ak vás akcia zaujala, čítajte ďalej...


Absolventi 9.A a 9.B v školskom roku 2021/22

    

Rozlúčkové príhovory


Milí rodičia,
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

Vďaka nej sme sa už po druhýkrát stali školou s najvyšším počtom zapísaných detí do 1.ročníka,
spomedzi škôl s vyučovacím jazykom slovenským.
Veľmi si to ceníme a súčasne berieme túto skutočnosť ako záväzok,
aby sme nepoľavili vo svojej snahe neustále zlepšovať kvalitu poskytovaného vzdelávania u nás na Rozmarínke.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami a na to, ako Vaše deti privítame.
Niektoré možno už v Letnej škole Rozmarínky a všetky ostatné určite v septembri.
Všetci spolu SME ROZMARÍNKA!
Helena Weszelovszká
riaditeľka školy


Ďakujeme aj za tvoje 2%

- Ak ste zamestnanec:

  1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  3. Do 30. apríla 2022 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska (alebo na sekretariát školy)

- Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)

- Ak ste právnická osoba:
Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)


Minister školstva na Rozmarínke

V piatok 11.2.2022 zavítal na Rozmarínku minister školstva Branislav Gröhling.

Fotky z návštevy nájdete v našej fotogalérii.


8.2. - Svetový deň pre bezpečný internet

„Internet odzrkadľuje a zosilňuje najlepšie a najhoršie z ľudskej prirodzenosti. Internet bol určený pre dospelých, avšak čoraz väčšmi ho využívajú deti, pričom digitálne technológie vo zvýšenej miere ovplyvňujú ich životy a budúcnosť. Našou úlohou je zmierniť škody a rozšíriť príležitosti, ktoré umožňujú digitálne technológie.“
Anthony Lake, bývalý výkonný riaditeľ UNICEF

Odporúčania pre deti a mládež, ktorí sa stali obeťami kyberšikanovania a ako mu predchádzať

Olympiáda v anglickom jazyku

Aj tento rok si naši žiaci zasúťažili v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Cieľom písomnej časti je preveriť jazykové kompetencie, čítanie s porozumením a praktické ovládanie jazyka súťažiacich. V ústnej časti sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

Ak chcete poznať výsledky, čítajte ďalej.


Záložka do knihy spája školy

Aj tento rok sme netrpezlivo čakali, ktorá partnerská škola nám bude pridelená. V októbri sme mali pridelenú školu z Vígľaša v okrese Detva. S touto školou sme sa elektronicky spojili. Poštou sme si vymenili koncom októbra darčeky a záložky do knihy ...

...čítať ďalej


Vianočná pošta 2021

Súčasťou aktuálneho ročníka Vianočnej pošty je aj špeciálna vianočná poštová známka „Vianočná pošta 2021“. Hlavným motívom je opäť kresba žiačky z výtvarného krúžky R. Kubalovej. Tento rok kresba piatačky Kristíny Gubienovej, ktorá namaľovala padajúcu kométu, ktorú pozorujú dve postavy v zimnom oblečení.


Zdroj: Vianočná pošta

Medzinárodná súťaž iBobor

    V tomto školskom roku sa súťaž konala v týždni od 8. - 12. novembra 2021. Vybraní žiaci riešili súťažné úlohy v škole v učebni informatiky. Na našich stránkach ponúkame poradie najúspešnejších z nich v jednotlivých kategóriách.

...čítať ďalej


Kapitoly z dejín mesta Komárno – on-line kvíz

    Nový školský rok priniesol aj ďalší ročník súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka, ktorého sa každoročne zúčastňujú žiaci 9. ročníka. Kvôli mimoriadnej situácii žiaci súťažili on-line formou prostredníctvom webovej stránky Regionálneho osvetového strediska v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom.

...čítať ďalej


Hodina dejepisu v Pevnosti

4.A a 8.A si minulý týždeň vychutnala exkurziu v Pevnosti. Podľa krokomeru prešli cez 8000 krokov a spoznali zákutia našej komárňanskej pýchy...

...čítať ďalej


Zber papiera

Pozor, zber papiera už tento štvrtok a piatok!

Zber sa uskutoční na školskom dvore, vchod na zber bude z brány na ulici Rozmarínová. Papier, ktorý prinesiete je potrebné mať roztriedený na kartón a novinový papier (letáky, noviny, časopisy, kancelársky papier). V prípade, že tento papier nebude roztriedený, môže to nabúrať plynulosť celého zberu a dlhšie čakanie v rade. Je nám veľmi lúto, ale nepreberieme papierové dutinky (hrubé kartónové kotúče z kobercov alebo z fólií) a do zberu nepatria ani tetrapakové obaly. Ak má niekto väčší náklad, kontaktujte nás vopred na tel. čísle: 0949 691 199 a bude Vám pridelený termín, kedy môžete s papierom prísť (tiež je to kvôli plynulosti zberu).
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.


Poďakovanie

Zápis do prvého ročníka je úspešne za nami. Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru a pre našich budúcich žiačikov máme odkaz od prváčky Rebeky.


Návrat žiakov do školy

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa obnovuje školské vyučovanie nasledovne:

  • od 19.4.2021 pre žiakov ročníkov 8. a 9. (žiaci 5., 6. a 7. ročníka budú mať naďalej zabezpečené dištančné vzdelávanie s upraveným rozvrhom)
  • od 26.4.2021 pre žiakov ročníkov 5., 6. a 7.

Prezenčné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa je podmienené testovaním žiaka na ochorenie COVID – 19 a aspoň jedného jeho zákonného zástupcu. Od testovania sú oslobodení všetci, ktorí spadajú pod výnimku 187. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 19.4.2021 a vedia nárok na výnimku preukázať.

Pri nástupe žiakov do školy je potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu poskytnúť výsledok negatívneho testu žiaka a zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní, alebo doklad, potvrdenie o výnimke testovania (napr. potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19,...). Vyhlásenie o bezinfekčnosti môžete aj spolu s prílohami zasielať tiež prostredníctvom Edupage. Postup nájdete vo videu.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti sa odovzdáva pri prvom nástupe do školy a zároveň v prípade, že žiak chýbal v škole viac ako dva dni. Výsledok negatívneho testu žiaka a zákonného zástupcu, prípadne potvrdenie o výnimke testovania je potrebné poskytnúť k nahliadnutiu každý pondelok.

Žiaci budú mať v prvých týždňoch prispôsobené rozvrhy k adaptačnému a poadaptačnému obdobiu. V prvých dňoch budeme klásť veľký dôraz na socializačným aktivitám s cieľom, aby sme dokázali zabezpečiť plynulý prechod z dištančného vzdelávanie na vzdelávanie prezenčné a vytvárali bezpečné prostredie bez stresovej záťaže.


Vedecký jarmok online


Predmetové olympiády

Počas februára sa spustili okresné kolá predmetových olympiád. Sme hrdí na našich žiakov a ich učiteľov, ktorí sa aj napriek nepriaznivej situácii nevzdali a pustili sa do práce. Gratulujeme všetkým k úspechu, veľmi si ich prácu ceníme.
Žiakov pripravovali: Mgr. Eva Szabóová, Mgr. Jarmila Ďurčová a PaedDr. Marek Tóth

      

Kapitoly z dejín mesta Komárno – on-line kvíz

Rozmarínka opäť bodovala!

Aj tento rok sa naši deviataci zúčastnili súťažného kvízu "História Komárna vzdialená i blízka", ktorý mimoriadne prebiehal on-line formou prostredníctvom webovej stránky Regionálneho osvetového strediska v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom. Tému Kapitoly z dejín mesta Komárno zvládol náš tím bravúrne a obsadil 1. miesto!

Srdečne teda blahoželáme členom tímu Martinke Illášovej, Dáške Koprdovej a Palimu Spišiakovi, ale aj Adamovi Csernyanszkému, ktorý družstvo dopĺňal ako náhradník.


Učíme sa doma

Nezvyčajné situácie si vyžadujú nezvyčajné riešenia. Ako ale zvládnuť dva týždne s deťmi doma bez školy?

Nie je naším cieľom, aby ste v nadchádzajúcich dňoch plne nahradili učiteľov a príliš tlačili na deti. Buďte ich sprievodcami a našou predĺženou rukou počas prerušeného vyučovania v škole. Učitelia budú deťom zadávať úlohy prostredníctvom Edupage a Bezkriedy. Ak si s niečím nedokážete poradiť, neváhajte ich osloviť prostredníctvom emailu (všetky emailové adresy sú uvedené na web stránke školy www.rozmarinkakn.sk).

Prirpravili sme pre vás mnoho odkazov na výučbové stránky na internete ...čítať ďalej


Prírodné vedy na Rozmarínke v Komárne deti fascinujú


Týždeň vedy a techniky na Rozmarínke