Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Otvárame brány všetkým záujemcom, ktorí chcú o Rozmarínke nielen počuť, ale chcú ju aj vidieť, zoznámiť sa s ňou bližšie a aspoň kúsok z nej ochutnať. Pozývame vás zažiť s nami aspoň zlomok z toho, čo robíme, lepšie spoznať našich učiteľov a žiakov.

Pozývame Vás "ochutnať" Rozmarínku:

23.3.2023 - Deň otvorených dverí
24.3.2023 - Noc na Rozmarínke
31.3.2023 - Vedecký jamok

Pre viac informácií, čítajte ďalej...


Ekobúk

Milí rodičia,
od 2. marca 2023 sa začína nová vernostná akcia EKOBÚK, ktorá je už tradične spojená s atraktívnou súťažou pre 1. stupeň základných škôl o skvelé a užitočné ceny.
AKO SÚŤAŽIŤ?
V každom balíčku, ktorý získate v Kauflande za nákup, nájdete 5 nálepiek do knižky a 1 súťažný kód. S týmto kódom sa môžete zapojiť do súťaže na stránke www.ekobuk.sk. Do súťažného okienka naťukáte alebo naskenujete kód a takto jednoducho pošlete hlas našej škole. Ak svoj hlas neviete zadať, kartičku s kódom môžete odovzdať triednej učiteľke / triednemu učiteľovi. Čím viac kódov spoločne pošleme, tým je vyššia šanca vyhrať.
Do súťaže sa môžete zapojiť v termíne od 2. 3. do 26. 4. 2023. Školy s najvyšším počtom hlasov môžu získať tieto výhry:

 • poukážka na nákup altánka v hodnote 3 000 €
 • interaktívna tabuľa s projektorom
 • 4 ks záhradných stolov s lavicami
Ďakujeme vám za podporu!


Ďakujeme aj za tvoje 2%

- Ak ste zamestnanec:

 1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska (alebo na sekretariát školy do 25. apríla 2023)

- Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023

- Ak ste právnická osoba:
Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023


Návšteva zimného štadióna

Napriek zrušeným polročným prázdninám žiaci 2.stupňa svoju odmenu za usilovnú prácu v 1.polroku dostali. V utorok 24.1. sa vybrali na klzisko, kde strávili prijemné slnečné športové doobedie. Skúsení korčuliari i úplní začiatočníci si ľad užili naplno.
Fyzicky unavení, ale s "dobitými baterkami" sa vrháme do 2.polroku.

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.


Nadácia Volkswagen Slovakia

V rámci podpory technického vzdelávania, prostredníctvom projektu Technizácia Slovenska, Nadácia Volkswagen Slovakia prerozdeľovala vyradenú informačnú techniku na vzdelávacie účely v prospech škôl, neziskových organizácií a iných združení.
Vďaka prihláseniu sa do programu sme získali pre školu 5 kusov notebookov, ktoré budú slúžiť v novobudovanej miestnosti IKT. Zatiaľ si žiaci 5.B odskúšali prácu v skupinkách pri notebookoch. Ako poďakovanie nadácii, mali za úlohu nakresliť logo automobilky Volkswagen.

V našej škole si nájde každá výpočtová technika svoje uplatnenie. Ďakujeme!

                 

Kancelária školskej jedálne

Oznamujeme Vám, že kancelária školskej jedálne bude mať úradné hodiny aj v hlavnej budove školy. Denne v čase od 7.30 - 8.00 hod a 12.00-13.00 hod. môžu rodičia a žiaci osobne navštíviť administratívnu pracovníčku p. Gendiarovú, ktorá im ochotne odpovie na otázky týkajúce sa platieb. Žiaci ju môžu osloviť aj v prípade zabudnutého čipu a na základe overenia objednanej stravy na príslušný deň, dostanú náhradný lístok, ktorým sa preukážu pri výdaji stravy.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.


Jesenný deň zdravia 2022

Dňa 24.10.2022 sa na pôde ZŠ Rozmarínová v Komárne konal opätovne Jesenný deň zdravia. Sme veľmi radi, že po dlhej dobe, kedy hromadné podujatia neprichádzali do úvahy, sme mali možnosť túto akciu obnoviť. Potreba propagácie zdravého životného štýlu sa urgentne tlačí do povedomia nielen vplyvom sychravého jesenného počasia, ale aj životným štýlom, ktorý je v mnohých prípadoch nevyhovujúci.

Ak vás akcia zaujala, čítajte ďalej...


Začiatok školského roka 2022/23

Vážení rodičia, milí žiaci!
Dnes. 5. septembra 2022, sme slávnostne otvorili nový školský rok 2022/23.

V našej galérii si môžete pozrieť zopár fotiek, ktoré vám priblížia atmosféru udalosti.

Slávnostný príhovor riaditeľa školy


Absolventi 9.A a 9.B v školskom roku 2021/22

    

Rozlúčkové príhovory


Milí rodičia,
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

Vďaka nej sme sa už po druhýkrát stali školou s najvyšším počtom zapísaných detí do 1.ročníka,
spomedzi škôl s vyučovacím jazykom slovenským.
Veľmi si to ceníme a súčasne berieme túto skutočnosť ako záväzok,
aby sme nepoľavili vo svojej snahe neustále zlepšovať kvalitu poskytovaného vzdelávania u nás na Rozmarínke.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami a na to, ako Vaše deti privítame.
Niektoré možno už v Letnej škole Rozmarínky a všetky ostatné určite v septembri.
Všetci spolu SME ROZMARÍNKA!
Helena Weszelovszká
riaditeľka školy


Ďakujeme aj za tvoje 2%

- Ak ste zamestnanec:

 1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Do 30. apríla 2022 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska (alebo na sekretariát školy)

- Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)

- Ak ste právnická osoba:
Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)


Minister školstva na Rozmarínke

V piatok 11.2.2022 zavítal na Rozmarínku minister školstva Branislav Gröhling.

Fotky z návštevy nájdete v našej fotogalérii.


8.2. - Svetový deň pre bezpečný internet

„Internet odzrkadľuje a zosilňuje najlepšie a najhoršie z ľudskej prirodzenosti. Internet bol určený pre dospelých, avšak čoraz väčšmi ho využívajú deti, pričom digitálne technológie vo zvýšenej miere ovplyvňujú ich životy a budúcnosť. Našou úlohou je zmierniť škody a rozšíriť príležitosti, ktoré umožňujú digitálne technológie.“
Anthony Lake, bývalý výkonný riaditeľ UNICEF

Odporúčania pre deti a mládež, ktorí sa stali obeťami kyberšikanovania a ako mu predchádzať

Olympiáda v anglickom jazyku

Aj tento rok si naši žiaci zasúťažili v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Cieľom písomnej časti je preveriť jazykové kompetencie, čítanie s porozumením a praktické ovládanie jazyka súťažiacich. V ústnej časti sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

Ak chcete poznať výsledky, čítajte ďalej.


Záložka do knihy spája školy

Aj tento rok sme netrpezlivo čakali, ktorá partnerská škola nám bude pridelená. V októbri sme mali pridelenú školu z Vígľaša v okrese Detva. S touto školou sme sa elektronicky spojili. Poštou sme si vymenili koncom októbra darčeky a záložky do knihy ...

...čítať ďalej


Vianočná pošta 2021

Súčasťou aktuálneho ročníka Vianočnej pošty je aj špeciálna vianočná poštová známka „Vianočná pošta 2021“. Hlavným motívom je opäť kresba žiačky z výtvarného krúžky R. Kubalovej. Tento rok kresba piatačky Kristíny Gubienovej, ktorá namaľovala padajúcu kométu, ktorú pozorujú dve postavy v zimnom oblečení.


Zdroj: Vianočná pošta

Medzinárodná súťaž iBobor

    V tomto školskom roku sa súťaž konala v týždni od 8. - 12. novembra 2021. Vybraní žiaci riešili súťažné úlohy v škole v učebni informatiky. Na našich stránkach ponúkame poradie najúspešnejších z nich v jednotlivých kategóriách.

...čítať ďalej


Kapitoly z dejín mesta Komárno – on-line kvíz

    Nový školský rok priniesol aj ďalší ročník súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka, ktorého sa každoročne zúčastňujú žiaci 9. ročníka. Kvôli mimoriadnej situácii žiaci súťažili on-line formou prostredníctvom webovej stránky Regionálneho osvetového strediska v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom.

...čítať ďalej


Hodina dejepisu v Pevnosti

4.A a 8.A si minulý týždeň vychutnala exkurziu v Pevnosti. Podľa krokomeru prešli cez 8000 krokov a spoznali zákutia našej komárňanskej pýchy...

...čítať ďalej


Zber papiera

Pozor, zber papiera už tento štvrtok a piatok!

Zber sa uskutoční na školskom dvore, vchod na zber bude z brány na ulici Rozmarínová. Papier, ktorý prinesiete je potrebné mať roztriedený na kartón a novinový papier (letáky, noviny, časopisy, kancelársky papier). V prípade, že tento papier nebude roztriedený, môže to nabúrať plynulosť celého zberu a dlhšie čakanie v rade. Je nám veľmi lúto, ale nepreberieme papierové dutinky (hrubé kartónové kotúče z kobercov alebo z fólií) a do zberu nepatria ani tetrapakové obaly. Ak má niekto väčší náklad, kontaktujte nás vopred na tel. čísle: 0949 691 199 a bude Vám pridelený termín, kedy môžete s papierom prísť (tiež je to kvôli plynulosti zberu).
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.


Poďakovanie

Zápis do prvého ročníka je úspešne za nami. Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru a pre našich budúcich žiačikov máme odkaz od prváčky Rebeky.


Návrat žiakov do školy

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa obnovuje školské vyučovanie nasledovne:

 • od 19.4.2021 pre žiakov ročníkov 8. a 9. (žiaci 5., 6. a 7. ročníka budú mať naďalej zabezpečené dištančné vzdelávanie s upraveným rozvrhom)
 • od 26.4.2021 pre žiakov ročníkov 5., 6. a 7.

Prezenčné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa je podmienené testovaním žiaka na ochorenie COVID – 19 a aspoň jedného jeho zákonného zástupcu. Od testovania sú oslobodení všetci, ktorí spadajú pod výnimku 187. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 19.4.2021 a vedia nárok na výnimku preukázať.

Pri nástupe žiakov do školy je potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu poskytnúť výsledok negatívneho testu žiaka a zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní, alebo doklad, potvrdenie o výnimke testovania (napr. potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19,...). Vyhlásenie o bezinfekčnosti môžete aj spolu s prílohami zasielať tiež prostredníctvom Edupage. Postup nájdete vo videu.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti sa odovzdáva pri prvom nástupe do školy a zároveň v prípade, že žiak chýbal v škole viac ako dva dni. Výsledok negatívneho testu žiaka a zákonného zástupcu, prípadne potvrdenie o výnimke testovania je potrebné poskytnúť k nahliadnutiu každý pondelok.

Žiaci budú mať v prvých týždňoch prispôsobené rozvrhy k adaptačnému a poadaptačnému obdobiu. V prvých dňoch budeme klásť veľký dôraz na socializačným aktivitám s cieľom, aby sme dokázali zabezpečiť plynulý prechod z dištančného vzdelávanie na vzdelávanie prezenčné a vytvárali bezpečné prostredie bez stresovej záťaže.


Vedecký jarmok online


Predmetové olympiády

Počas februára sa spustili okresné kolá predmetových olympiád. Sme hrdí na našich žiakov a ich učiteľov, ktorí sa aj napriek nepriaznivej situácii nevzdali a pustili sa do práce. Gratulujeme všetkým k úspechu, veľmi si ich prácu ceníme.
Žiakov pripravovali: Mgr. Eva Szabóová, Mgr. Jarmila Ďurčová a PaedDr. Marek Tóth

      

Poďakovanie

A opäť je to športová činnosť detí a mládeže, ktorú gd-Team podporil v Športovom klube FLORBALO, ktorý pôsobí v rámci Základnej školy Rozmarínová ul. 1 v Komárne.

Ďakujeme gd-Team za sponzorstvo pre náš ŠK Florbalo.


Ukončili sme 1. polrok

Máme za sebou prvý polrok. Ukončený bol netradične a to z viacerých aspektov.
 1. Žiaci si polročné hodnotenie žiaľ nemohli prevziať osobne a tak im bolo zasielané cez Edupage.
 2. Polročné hodnotenie na Rozmarínke pozostávalo z dvoch častí. Tak ako na celom Slovensku, aj naši žiaci dostali Výpis slovného hodnotenia (klasifikácie).
  A tou druhou časťou, pridanou hodnotou, bol Hodnotiaci list. K jeho vytvoreniu nás inšpirovala Základní škola a mateřská škola Chraštice. Hodnotiaci list pozostával zo sebahodnotenia žiaka, hodnotenia rodiča a hodnotenia učiteľa. Všetky Rozmarínčatá takouto formou dostali záverečnú slovnú spätnú väzbu, ktorá ich dokáže povzbudivo motivovať k ďalšiemu pokroku.
Touto cestou ďakujeme učiteľom za ich prácu a rodičom za pomoc a spoluprácu. Aj táto doba nám ukázala, že naše svety sú prepojené viac, ako sme si možno doteraz uvedomovali. Vzájomne si nazeráme do obývačiek so spoločným cieľom, ktorým je spokojnosť a rast každého jedného dieťaťa. A tak všetci spolu rastieme.

Kapitoly z dejín mesta Komárno – on-line kvíz

Rozmarínka opäť bodovala!

Aj tento rok sa naši deviataci zúčastnili súťažného kvízu "História Komárna vzdialená i blízka", ktorý mimoriadne prebiehal on-line formou prostredníctvom webovej stránky Regionálneho osvetového strediska v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom. Tému Kapitoly z dejín mesta Komárno zvládol náš tím bravúrne a obsadil 1. miesto!

Srdečne teda blahoželáme členom tímu Martinke Illášovej, Dáške Koprdovej a Palimu Spišiakovi, ale aj Adamovi Csernyanszkému, ktorý družstvo dopĺňal ako náhradník.


Fungovanie školského psychológa v čase dištančného vzdelávania

Koronavírus, alebo COVID-19, je teraz hlavným problémom v celej Európe. Momentálny stav nenaznačuje ukončenie núdzového a zároveň krízového stavu, a naďalej nebude možné zabezpečiť štandardnú starostlivosť a osobné poradenstvo pre intaktné deti a žiakov so ŠVVP.

...čítať ďalej


Pomoc rodičom

Milí rodičia,

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojom webovom sídle vudpap.sk viaceré metodické materiály, ktoré sú určené učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom. Niektoré z nich vám ponúkame aj na našej webovej stránke k nahliadnutiu.


Učíme sa doma

Nezvyčajné situácie si vyžadujú nezvyčajné riešenia. Ako ale zvládnuť dva týždne s deťmi doma bez školy?

Nie je naším cieľom, aby ste v nadchádzajúcich dňoch plne nahradili učiteľov a príliš tlačili na deti. Buďte ich sprievodcami a našou predĺženou rukou počas prerušeného vyučovania v škole. Učitelia budú deťom zadávať úlohy prostredníctvom Edupage a Bezkriedy. Ak si s niečím nedokážete poradiť, neváhajte ich osloviť prostredníctvom emailu (všetky emailové adresy sú uvedené na web stránke školy www.rozmarinkakn.sk).

Prirpravili sme pre vás mnoho odkazov na výučbové stránky na internete ...čítať ďalej


Prírodné vedy na Rozmarínke v Komárne deti fascinujú


Týždeň vedy a techniky na Rozmarínke